ثبت نام در جلسه مشاوره آزمونهای المپیادهای جهانی

ثبت نام در جلسه مشاوره آزمونهای المپیادهای جهانی

کلیه دانش آموزان مقاطع ابتدایی و دبیرستان ( از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان) می توانند جهت آشنایی با آزمونهای اصلی و آزمایشی و محصولات و آموزشهای مختلف در جلسه مشاوره رایگان شرکت نموده و سپس در آزمون مورد نظر ثبت نام نمایند.جهت شرکت در آزمون فرم زیر را تکمیل نمایید